Se sidan i fullversion.

Vinstmarginal Mens och EBITDA: s roll i redovisnin

pusha.se - 18 dagar sedan av i finance, profit margin, gross margin m fl

Vad är redovisning och varför är det viktigt?


Företag kräver alltid exakt uppskattning av data och ett väl ordnat format för lagring av dessa data. Den manuella hanteringen av data har en stor möjlighet till fel i den. Inte konstigt att säga, denna besvärliga process tog en enorm vägtull, och verksamheten kunde inte förbli en bit kaka för alla. Det är här som ordspråket "nödvändighet är modern till uppfinningen" kommer in i ramen och genom gemensamma ansträngningar av journalister och affärsanalytiker blev bokföringen nästa stora sak inom handel och näringsliv. Dagen hade gått när journalföringen krävde ett massivt antal filer för att behålla ekonomiska detaljer.


Bokföring är det professionella området som hanterar systematiska processer som att identifiera, registrera, mäta, verifiera, klassificera och sammanfatta finansiell information. Den diskuterar verksamhetens art och dess varor och analyserar vinst- eller förlust kvoten efter en fullständig finansiell transaktion. Det berättar företagets ägare om värdet på deras gemensamma aktie, tillgångarnas egna kapital och detaljerna om deras affärs skulder.


Vad är vinstmarginal?


Som det har avslöjats ovan fungerar bokföring som virtuell hjälp till ditt företag, vilket hjälper dig att förutse hur väl du klarar av det ekonomiska arbetet med ditt företag. Ett viktigt och avgörande skäl bakom utformningen av ämnet redovisning var att effektivt uppskatta vinstmarginalen i verksamheten.


Vinstmarginalen är ett förhållande som anger hur stor andel av försäljningen som gjorts av en viss verksamhet efter avdrag för alla resterande utgifter. Det jämför vinsten med försäljningen av ditt företag och hjälper dig att bestämma din ekonomiska hälsa. Procentandelen av vinstmarginal kan enkelt beräknas genom att minska den totala kostnaden från den totala försäljningen och sedan divideras med intäkterna.      PROFIT MARGIN = SALES - TOTAL EXPENSES  * 100                      REVENUE 


Det finns tre typer av vinstmarginaler som fungerar för att mäta vinstkraven för företag.BruttovinstmarginalenNettovinstmarginalRörelsemarginal


Bruttovinstmarginalen


Bruttomarginalen tenderar att jämföra intäkterna med rörliga kostnader; det hjälper dig att beräkna vinsten för varje produkt efter att ha uteslutit de fasta kostnaderna.


Gross profit margin = Net sales − COGSNet sales​


Profit Margin Calculator använder också samma formler för att beräkna bruttomarginalen & nettovinstmarginalen.


Nettovinstmarginal


Denna typ av vinst hänvisas vanligtvis av revisorer till varför de presenterar företagets nettovinst. Denna procentsats beskriver hur mycket intäkter som finns kvar efter avdrag för alla utgifter från den totala försäljningen.


Net Profit Margin= Net Income * 100                   R


Rörelsemarginal


Den anger förhållandet mellan rörelseintäkter och nettoomsättning. Rörelse Vinstmarginalen beskriver vinstmarginal från affärsverksamhet, dvs bruttovinst minus driftskostnader, före avdrag för ränta och skatt.Operating Profit Margin = Operating Income  * 100                   Revenue


Vad är EBITDA?


EBITDA är förkortningen för vinst före ränta, skatter, avskrivningar och amortering. Det är en nyckelindikator som mäter lönsamheten och ekonomiska resultat för ditt företag. Under vissa omständigheter används EBITDA istället för enkel intjäning eller nettoinkomst.


För att beräkna EBITDA-värdet använder vi formeln nedan,


EBITDA = Nettoresultat Ränta Skatter Avskrivningar AvskrivningarEller alternativtEBITDA = rörelseresultat avskrivningar amorteringDenna nyckelindikator fokuserar vanligtvis på vissa begränsande komponenter i affärstransaktioner; detta gör det till ett allmänt använt och lika avskräckt parameter för näringslivet. Det finns också EBITDA Calculator som man kan använda gratis online. International Financial Reporting Standards (IFRC) känner inte igen denna metrisk eftersom den endast fokuserar på företagets driftsbeslut och ignorerar avskrivningen av företagets tillgångar.I avsaknad av dessa överväganden erbjuder EBITDA en ofullständig bild av verksamheten och döljer dess höga skuldnivå. Variationen i skatte- och ränte värden kan snedvrida och effektivt störa ditt företags nettoresultat. Genom att lägga dem åt sidan ger EBITDA investerarna en snabb inblick i en start av spirande företagare, eller ett omstrukturerat företag kan generera innan de betalar alla skatter och betalningar till borgenärer.

1 Pusha

Kommentera

Logga in eller bli medlem för att kommentera. Som medlem kan du även:

  • Posta eget innehåll
  • Pusha länkar och påverka vad som är hett
  • Bli vän med andra medlemmar och se deras aktivitet

Att bli medlem är helt gratis och tar bara några sekunder. Välkommen!

Pusha körs i molnet hos ipeer

Vad är Pusha?

En sajt där medlemmarna bestämmer innehållet genom att posta och pusha (rösta på) länkar.

Bli medlem eller läs mer.

Roligt innehåll på andra sajter