Se sidan i fullversion.

Hur kan företagslån få ditt företag att blomstra?

pusha.se - 15 dagar sedan av i företagslån, sök företagslån

Du behöver pengar för att din verksamhet ska kunna växa. Med företagslån får du tillgång till nytt kapital, vilket är ett lån som är anpassat till företagets speciella behov. Genom tillförsel av ekonomiska resurser får ditt företag möjlighet att expandera och du kommer därmed tjäna mer pengar. På så vis kan du se att intäkterna blir större än räntekostnaden för lånet.

Vid vilka tillfällen kan det vara aktuellt att ansöka om företagslån? Det finns flera olika situationer då du kan ha nytta av ett sådant lån. Sök företagslån då du startar en ny verksamhet eller utvidgar befintlig, när du behöver mer rörelsekapital eller om du vill utöka tillgängligt pengaflöde, när du ska köpa ny utrustning, om du behöver betala tillbaka gamla lån eller hyror eller om du behöver investera för att vända en negativ utveckling.

Starta en ny verksamhet

En av de vanligaste anledningarna till att ansöka om ett företagslån är när du ska sjösätta ett nytt företag. Utgifterna tenderar att överstiga intäkterna under en verksamhets första tid. Ett tillskott på kapital utifrån är då nödvändigt. Med utökat kapital får du tillgång till de extra ekonomiska resurser som du behöver för att din verksamhetsidé ska utvecklas till en potentiell inkomstmaskin.

Eftersom de initiala utgifterna oftast är höga är det viktigt att du har en väl genomtänkt plan. Du behöver tillräckligt med resurser så att du kan betala driftskostnader, löner, räntor med mera fram tillsditt företag börjar generera inkomster. I annat fall kan räntekostnaderna bli en belastning som gör att verksamheten inte kan utvecklas på det vis som det är tänkt.

Utvidga verksamheten

När det är dags att få din verksamhet att växa behöver du också tillgång till extra medel. Då kommer ett lån till ditt företag väl till pass. På samma sätt som vid en nystart, ökar utgifterna mer än intäkterna vid företagets expansion. Eftersom du redan har en pågående verksamhet hamnar du i en bättre sits om du har erfarenheter att visa upp.

Det är bättre att låna pengar till att utvidga verksamheten än att utnyttja ditt sparade kapital. Det beror på att räntekostnaden är lägre än kostnaden du betalar för ditt kapitalöverskott. Således kan du utjämna kostnadsläget i en framgångsrik verksamhet genom att tillföra fler skulder till företaget. Självklart måste det ske med balans så att inte de nya räntekostnaderna blir en belastning.

Utöka rörelsekapitalet

Du kan behöva extra kapital för att täcka de rörliga kostnaderna såsom löner, fakturor, råvaror och leveranser. Det är också ett tillfälle då det kan vara aktuellt att ansöka om ett företagslån för finansiering av ditt företag. En tillfällig nedgång i intäkterna får inte orsaka att du inte kan betala dina löpande kostnader. Många banker erbjuder lån till företag för att de ska kunna utöka sitt rörelsekapital.

Behovet av extra rörelsekapital kan i synnerhet vara stort för säsongsbetonad verksamhet. Även om inkomsterna minskar vid lågsäsong är det inte säkert att utgifterna försvinner eller blir lägre i samma utsträckning. Då kan det vara aktuellt att ansöka om extra pengar. Ett sådant lån kan dessutom vara upplagt på kort tid för att kunna återbetalas när säsongens utgifter välär täckta.

Utöka pengaflödet medföretagslån

I en ny verksamhet eller i mindre företag kan det vara svårt att få balans i pengaflödet. Det kan bero på oväntade faktorer eller extra utgifter för till exempel marknadsföring, som inte funnits med i kalkylerna. Med större utgifter kan ett tillskott på kapital bli nödvändigt. Får ditt företag minskad betalningsförmåga kan det således också vara aktuellt med ett extra lån till ditt företag.

Köpa ny utrustning

När din verksamhet kommit igång och har börjat växa är det ofta nödvändigt att investera i ny utrustning. För att hålla nere kostnaderna initialt, kanske du investerade i material som senare inte visar sig vara tillräckligt för att upprätthålla verksamhetens produktion. Vid sådana tillfällen kan ett företagslån komma väl till pass så att du kan investera i nya maskiner.

Betala av på gamla lån eller hyror

Om du i början av verksamheten har tagit flera mindre lån som du håller på att betala av, kan det nu vara dags att samla dem i ett större lån och betala tillbaka smålånen. Du får på så vis hela lånet samlat på ett ställe och kan kanske få bättre räntevillkor på köpet.

Ditt företag kan behöva bättre lokaler i ett tidigt skede. Den plats där du inlett verksamheten kan senare visa sig vara otillräcklig. För att kunna flytta till mer ändamålsenliga lokaler kan du ansöka om ett företagslån för att betala eventuella höjda hyreskostnader och/eller täcka utgifter kopplade till det tidigare kontraktet. Även om det innebär ökade kostnader, kan det vara ett riktigt beslut.

Vända en negativ utveckling med  företagslån

Ibland krävs det något extra för att intäkterna ska komma som det är tänkt. Det kan handla om utökad marknadsföring, mindre investeringar eller andra utlägg som är nödvändiga. Ett företagslån kan vara lösningen vid sådana tillfällen när mer pengar behöver tillföras rörelsen för att inkomsterna ska kunna växa. Med ett extra tillskott av kapital kan du få din verksamhet i balans.

1 Pusha

Kommentera

Logga in eller bli medlem för att kommentera. Som medlem kan du även:

  • Posta eget innehåll
  • Pusha länkar och påverka vad som är hett
  • Bli vän med andra medlemmar och se deras aktivitet

Att bli medlem är helt gratis och tar bara några sekunder. Välkommen!

Pusha körs i molnet hos ipeer

Vad är Pusha?

En sajt där medlemmarna bestämmer innehållet genom att posta och pusha (rösta på) länkar.

Bli medlem eller läs mer.

Roligt innehåll på andra sajter